021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

توالت شوی تک بهروب
  • کد: G-424

توالت شوی تک بهروب

برس تک توالت شوی تک بهروب با قیمتی مناسب و رقابتی به بازار عرضه شده و  قابل استفاده در توالت شوی های بهروب نیز می باشد. این برس در رنگهای متنوع به بازار عرضه می گردد.

رنگ بندی:
برگشت به بالا