021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

جارو عروس گلچین
  • کد: G-405

جارو عروس گلچین

در جارو عروس گلچین، طراحی جدید، افزون بر زیبایی، باعث سبکتر شدن این محصول گردیده ضمن اینکه امکان استفاده از این محصول با دسته بلند و همچنین به صورت جارو دستی را نیز فراهم ساخته است. جارو عروس گلچین در رنگ بندی متنوع موجود می باشد. این محصول بدون دسته به بازار عرضه شده و قابلیت اتصال به دسته های فلزی گلچین و بهروب  و دسته های چوبی  را داراست.

رنگ بندی:
برگشت به بالا