021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

محلول پاش بهروب
  • کد: A-105

محلول پاش بهروب

محلول پاش بهروب با قیمتی مناسب و رقابتی  دارای مخزن و پمپ پاشنده،می باشد.  مخزنی به حجم تقریبی 300 سی سی برای نگهداری مایع پاک کننده   در نظر گرفته شده است. کافیست مایع موردنظر را داخل محفظه ریخته و اسپری نمایید. قسمت پاشنده این محصول بسیار مقاوم و با دوام میباشد و دارای پیچ تنظیم شدت اسپری در دو حالت میباشد

رنگ بندی:
برگشت به بالا