021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

محلول پاش گلچین
  • کد: A-104

محلول پاش گلچین

محلول پاش گلچین  دارای مخزن و پمپ پاشنده،می باشد.  مخزنی به حجم تقریبی 500 سی سی برای نگهداری مایع پاک کننده   در نظر گرفته شده است. کافیست مایع موردنظر را داخل محفظه ریخته و اسپری نمایید. قسمت پاشنده این محصول بسیار مقاوم و با دوام میباشدو دارای پیچ تنظیم شدت اسپری در میزانهای متفاوت میباشد.

رنگ بندی:
برگشت به بالا