021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

نپتون  چهار محور (زنبق)
  • کد: P-203

نپتون چهار محور (زنبق)

نپتون چهار محور زیبا یک جاروی دستی با چهار فرچه پلاستیکی است 

رنگ بندی:
برگشت به بالا