021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

جای مایع سپیدار سفید
ویژه
  • کد: P-971

جای مایع سپیدار سفید

این کالا جزء اقلام پخشی گروه صنعتی گلچین میباشد

رنگ بندی:
برگشت به بالا