021-36091052 | 021-36091059 | 011-44280865 | 011-44289228 | 011-43083685

جا مايع پارميدا سفيد
ویژه
  • کد: A-973

جا مايع پارميدا سفيد

این کالا جزء اقلام پخشی گروه صنعتی گلچین میباشد

رنگ بندی:
برگشت به بالا